รัฐบาล เตรียมปิดทะเลทรายการากุม

ตลอดเวลา 51 ปี ของเติร์กเมนิสถาน ที่เกิดปรากฎการณ์หลุมขนาดใหญ่ที่มีเปลวเพลิง ซึ่งคาดกันว่าเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการจัดการกับหลุมของโซเวียตในปี 1971

และเมื่อราวๆ สิบปีก่อนรัฐบาลเติร์กเมนิสถาน พยายามที่จะดับไฟในหลุมอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งมีการพิจารณาในการดับไฟอีกครั้ง

โดยประธานาธิบดีของเติร์กเมนิสถาน ได้สั่งให้นักวิทยาศาสตร์หาวิธีที่จะดับไฟปิดหลุมนี้อย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าได้ทำการปล่อยก๊าซมีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ

ออกมาจนทำให้สุขภาพของชาวบ้านกลายเป็นที่น่ากังวลและถ้าหากเติร์กเมนิสถานสามารถหยุดหลุมกลางทะเลทรายได้ วิธีการดับไฟก็สามารถใช้กับประเทศอื่นได้เช่นกัน

คลิป

Facebook Comments Box