ปภ. รายงานสถานการณ์ 8 จังหวัด ประสบวาตภัย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก

วันที่ 30 พ.ค.2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น

ส่งผลให้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง และลมกระโชกแรง ทำให้เมื่อวันที่ 27-30 พ.ค. เกิดวาตภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล

รวม 18 อำเภอ 49 ตำบล 143 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 556 หลัง ภาคกลาง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด 4 อำเภอ 11 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 12 หลัง ได้แก่

กาญจนบุรี พื้นที่ อ.ทองผาภูมิ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2 หลัง สมุทรสงคราม พื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสมุทรสงคราม อ.อัมพวา และอ.บางคนที รวม 10 อำเภอ 10 ตำบล บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 10 หลัง

ภาคใต้ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 จังหวัด รวม 14 อำเภอ 38 ตำบล 132 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 544 หลัง แยกเป็น นครศรีธรรมราช เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.สิชล รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2 หลัง สงขลา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ และอ.สะเดา รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 9 หลัง

กระบี่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ อ.เหนือคลอง รวม 1 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง พังงา เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.เมืองพังงา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง ตรัง เกิดวาตภัยในพื้นที่อ.ห้วยยอด รวม 1 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 11 หลัง

สตูล เกิดวาตภัยในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสตูล อ.ทุ่งหว้า อ.ท่าแพ อ.ควนกาหลง อ.ละงู อ.ควนโดน และอ.มะนัง รวม 30 ตำบล 113 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 514 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปภ. รายงานสถานการณ์ 8 จังหวัด ประสบวาตภัย เผย บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 500 หลังคาเรือน

Facebook Comments Box